Jong zijn …

De jeugd is de wervelwind van het leven.

Georges Van Acker

Deze website is voor jou: voor jongeren, voor wie jong is van geest, voor wie jong wil zijn. Voor iedereen. Want je bent zo jong als je jezelf voelt.

  • Jij dus.

Want elke seconde word je een stukje ouder. Dat is onvermijdelijk. Maar ouder worden, dat is ook groeien. En daarin willen we jongeren ondersteunen. In ouder worden op een slimme, nieuwsgierige en kritische manier. Zodat jij een frisse wind kan helpen waaien.

’t Is niet altijd gemakkelijk, jong zijn. Oké, het heeft zijn voordelen – wij zijn ook jong geweest – maar elke dag moet je ‘correct’ reageren op een niet-aflatende stroom van prikkels die op je afkomt. Het is geen gemakkelijke tijd om jong te zijn.  Maar hulp is onderweg…in de vorm van deze website.

  • Laat van je horen

We zijn ervan overtuigd dat jij heel wat zinnigs te vertellen hebt: over de wereld, over jezelf, over problemen en kansen. Daarom willen we je een stem geven.

Er worden al zoveel beslissingen boven je hoofd genomen. Politici, ouders, leraars en beleidsmakers doen dat met goede bedoelingen en vaak weloverdacht. Maar te vaak zonder echt naar jou te luisteren.

Er moet meer naar jongeren geluisterd worden. En da’s niet zomaar onze mening. Het is een recht: kinderen/jonge mensen hebben het recht om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen die relevant kunnen zijn in hun leven. Dat staat zwart op wit in Artikel 12 van het Verdrag van de Rechten van het kind. Jij hebt het recht om gehoord te worden bij beslissingen over je gezin, school, samenleving en zelfs de hele wereld. Hupsakee! Da’s iets anders dan ‘als grote mensen praten, dan zwijg jij’, he?

  • Time to change the world

‘Jamaar, jongeren kunnen toch onmogelijk de complexe maatschappelijke problemen oplossen?’, we horen het al zeggen.

Nee, ’t is waar. Jij kan niet alles oplossen. Je bent met zoveel dingen tegelijkertijd bezig. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kan meedenken over de klimaatproblemen, werkloosheid of migratie – we noemen er maar een paar.

Wat als we je helpen om kritisch te leren nadenken? Als we je de tools aanreiken om oplossingen te vinden en om antwoorden te kunnen geven op moeilijke vragen? Dan kan jij op een fantastische, creatieve en heel waardevolle manier bijdragen.

Let’s face it: oudere mensen lopen veel te vaak vast op regels. Op protocollen. Op nee en dat kan niet. Op drempels en grenzen en muurtjes en deuren. ’t Moet anders. Want verandering, dat is wat onze wereld nodig heeft . Wij vinden dat toekomstige generaties – jij dus! – deel moeten uitmaken van sociale en politieke debatten.

  • Hoe doen we dat dan, zo samen?

Je mag dan al wel wat verstand hebben, over een kritische blik beschikken én een eigen mening kunnen vormen, je moet natuurlijk ook wel genoeg kennis hebben over die maatschappelijk problemen.

Op deze website verzamelen we voor jou veel boeiende informatie: artikels, filmpjes en beelden en voorbeelden. En door de vragen die we erbij stellen, kan je je eigen mening erover leren geven. Zo simpel is het.

’t Is niet iets wat je in een-twee-drie leert, zo’n kritische mening vormen. Nee, je hebt er de steun van anderen voor nodig. Van je vrienden, van je ouders, familie, leraren…van je hele netwerk. En van ons, natuurlijk. Want ook wij willen ons steentje bijdragen. Je vindt veel info op deze website. Kies eruit wat je belangrijk vindt, wat je nodig hebt. En ga ermee aan de slag.

  • Want jij bent de wervelwind die onze toekomst vormgeeft.

De participatie van jonge mensen in sociale en politieke debatten is een verrijking voor de maatschappij, maar aanvullend hierop, biedt het ook voor je persoonlijke groei tal van voordelen. We zetten er enkele op een rijtje.

  • Participatie draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling als individu

Je wordt beter in keuzes maken en dit uit zich in goede resultaten op meerdere vlakken: school, hobby, zelfkennis, sociale relaties, …

Je beschermt je eigen rechten

Tolerantie en respect worden je handelsmerk

Je voelt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel tegenover jezelf en je medemens

Je maakt gebruik van je recht op vrije meningsuiting op een gegronde manier.

© ArtLab 2019