ESF Project

… de ontwikkeling en implementatie van een digitale tool om doorgevoerde persoonlijkheidsanalyses te voeren, waarbij alle vormen van discriminatie vermeden worden

… het onderzoek en de ontwikkeling van een digitaal platform en een Whitepaper met als doel vrouwen te begeleiden en te coachen in functie van gepersonaliseerde jobs in de digitale wereld.

… onderzoek tot het uitdiepen van relevante factoren van ondernemerscompetenties waaronder innovatie, financiële en digitale geletterdheid, en duurzaam ondernemen in functie van een circulaire economie.©

___________________________________________________________________________

the development and implementation of a digital tool for conducting personality analyses, while avoiding all forms of discrimination

… the research and development of a digital platform and a White Paper with the aim of guiding and coaching women in relation to personalized jobs in the digital world.

… research into the deepening of relevant factors of entrepreneurial competencies, including innovation, financial and digital literacy, and sustainable entrepreneurship in function of a circular economy.©