ESF Vlaanderen

Beleidskader

Het werkgelegenheidsbeleid van de EU-lidstaten wordt gecoördineerd door de Europese Unie. Europa ziet er nauwgezet op toe dat de lidstaten vooruitgang boeken in het behalen van hun Europa 2020-doelstellingen. Lidstaten die achterop raken krijgen aanbevelingen en moeten actie ondernemen. De EU kent zelf ook middelen toe aan de lidstaten om hen te helpen de Europa 2020-doelen en streefcijfers te behalen. Deze middelen komen uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Het Europees Sociaal Fonds is een van die ESIF-fondsen en voor Vlaanderen veruit het belangrijkste.

Met de Europa 2020-strategie als overkoepelend kader, heeft de EU vervolgens een aantal  thematische doelen en investeringsprioriteiten gedefinieerd, een soort  keuzemenu dat de basis vormt voor onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de lidstaten over de prioriteiten en reikwijdte van de verschillende operationele ESIF-programma’s. Tijdens deze onderhandelingen wordt er een overeenkomst gevonden tussen wat Europa absoluut in het programma wil zien en wat de lidstaat zelf het meest prioritair vindt. Wat Vlaanderen prioritair vindt is terug te vinden in diverse beleidsdocumenten zoals het Vlaams Regeerakkoord, de beleidsnota’s van de ministers, Pact 2020, het Vlaams Hervormingsprogramma.

Zo komt uiteindelijk, op basis van deze Europese en Vlaamse beleidsdoelen, het ESF-programma tot stand. Dit programma investeert tussen 2014 en 2020 een klein miljard euro in de Vlaamse arbeidsmarkt. 378 miljoen daarvan wordt door het ESF gefinancierd.

Besluit

Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds, kan je in bijlage terugvinden.

Bijlagen: 

Vlaanderen

WHAT IS THE ESF?

The ESF is Europe’s main instrument for supporting jobs, helping people get better jobs and ensuring fairer job opportunities for all EU citizens. It works by investing in Europe’s human capital – its workers, its young people and all those seeking a job. ESF financing of EUR 10 billion a year is improving job prospects for millions of Europeans, in particular those who find it difficult to get work.

The European Union is committed to creating more and better jobs and a socially inclusive society. These goals are at the core of the Europe 2020 strategy for generating smart, sustainable and inclusive growth in the EU. The current economic crisis is making this an even more demanding challenge. The ESF is playing an important role in meeting Europe’s goals, and in mitigating the consequences of the economic crisis – especially the rise in unemployment and poverty levels.

Setting priorities

The European Commission and EU countries in partnership set the ESF’s priorities and how it spends its resources. One priority is to boost the adaptability of workers with new skills, and enterprises with new ways of working. Other priorities focus on improving access to employment: by helping young people make the transition from school to work, or training less-skilled job-seekers to improve their job prospects. Indeed, vocational training and lifelong learning opportunities to give people new skills form a large part of many ESF projects.

Another priority focuses on helping people from disadvantaged groups to get jobs. This is part of enhancing ‘social inclusion’ – a sign of the important role that employment plays in helping people integrate better into society and everyday life. The financial crisis has led to a redoubling of efforts to keep people in work, or help them return to work quickly if they lose their jobs.

Projects for people

The ESF is not an employment agency – it does not advertise jobs. Rather, it is funding tens of thousands of local, regional and national employment-related projects throughout Europe: from small projects run by neighbourhood charities to help local disabled people find suitable work, to nationwide projects that promote vocational training among the whole population.

There is a great variety in the nature, size and aims of ESF projects, and they address a wide variety of target groups. There are projects aimed at education systems, teachers and schoolchildren; at young and older job-seekers; and at potential entrepreneurs from all backgrounds. People are the focus of the ESF.