Portugal

GARANTIA JOVEM

https://www.garantiajovem.pt/

Wat is GarantiaJovem ?

De GarantiaJovem is het antwoord op de hoge jeugdwerkloosheid.

Het is een verbintenis die geleidelijk en binnen 4 maanden nadat de jongere het onderwijssysteem of de arbeidsmarkt verlaat, hem of haar een baan, verdere opleiding, beroepsopleiding of een stage wordt aangeboden.

De GarantiaJovem is geen garantie voor werkgelegenheid. Maar het is bedoeld om jonge mensen zo snel mogelijk de kans te geven op hun kwalificaties te toetsen en in contact te staan ​​met de arbeidsmarkt om inactiviteit en werkloosheid van jongeren te bestrijden.

Raadpleeg de kaderwetgeving voor de uitvoering van de GarantiaJovem in Portugal – Resolutie 104/2013 van de Raad van 31 december van 31 december.

Wat zijn de hoofddoelen?

GarantiaJovem heeft 3 hoofddoelen:

 • Je jeugdvaardigheden verhogen
 • Vergemakkelijking van de overgang naar de arbeidsmarkt
 • Verminder de jeugdwerkloosheid

Voor wie?

 • Als u jonger bent dan 30 jaar oud
 • Als u niet werkt
 • Als je niet studeert, stage loopt of stage loopt

Dan is de GarantiaJovem iets voor jou!

In Portugal ondersteunt de GarantiaJovem jongeren tot en met 29 jaar die niet werken en geen deel uitmaken van het onderwijs- en opleidingsstelsel.

Wat het biedt aan jonge mensen

Afhankelijk van uw voorkeuren en behoeften biedt Youth Guarantee u verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan onderwijs, opleiding en werkgelegenheid.

Als u niet weet wat u van uw toekomstige GarantiaJovem moet maken, kan dit u ook helpen. Er is een netwerk van partners die u kunnen ondersteunen bij uw keuzes.

O que é a Garantia Jovem?

A Garantia Jovem aparece como resposta à elevada taxa de desemprego dos jovens.

É um compromisso para que gradualmente e num prazo de 4 meses após o jovem sair do sistema de ensino ou do mercado de trabalho, lhe seja feita uma oferta de emprego, de continuação dos estudos, de formação profissional ou de estágio.

A Garantia Jovem não é uma garantia de emprego. Mas tem como objetivo dar aos jovens, o mais rapidamente possível, uma oportunidade para apostar na sua qualificação e estar em contacto com o mercado de trabalho, com vista a combater a inatividade e o desemprego dos jovens.

Consulta a legislação de enquadramento da implementação da Garantia Jovem em Portugal – Resolução de Conselho de Ministros n.º 104/2013, de 31 de dezembro.

Quais os principais objetivos

A Garantia Jovem tem 3 grandes objetivos:

 • Aumentar as qualificações dos jovens
 • Facilitar a transição para o mercado de trabalho
 • Reduzir o desemprego jovem

A quem se destina

 • Se tens menos de 30 anos de idade
 • Se não estás a trabalhar
 • Se não estás a estudar, em formação ou em estágio

Então a Garantia Jovem é para ti!

Em Portugal, a Garantia Jovem vai apoiar os jovens até aos 29 anos (inclusive), que não estão nem a trabalhar nem inseridos no sistema educativo e formativo.

O que oferece aos jovens

De acordo com as tuas preferências e necessidades a Garantia Jovem oferece-te várias oportunidades ao nível da participação em medidas de ensino, formação e emprego.

Se não sabes o que fazer do teu futuro a Garantia Jovem também te pode ajudar. Existe uma rede de parceiros perto de ti que pode apoiar-te nas tuas escolhas.