Gender

Het begrip gender is alomtegenwoordig in onze samenleving. Maar wat betekent het nu juist? Er bestaan veel studies die zich over die vraag gebogen hebben, maar het blijft moeilijk om helemaal correct te omschrijven wat het betekent. 

Genderklik legt gender als volgt uit:

Het woord ‘gender’ verwijst naar:

  • ideeën, verwachtingen en normen die aan mannen en vrouwen worden toegekend;
  • verwachtingen over wat het betekent om een jongen of een meisje te zijn;
  • wat als ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ wordt beschouwd;
  • welke opties en mogelijkheden we voor vrouwen en mannen zien;
  • wat het voor een maatschappij betekent om man of vrouw te zijn.
Gender refereert aan de kenmerken, eigenschappen, talenten, verwachtingen … die we toekennen aan vrouwen en mannen. Met andere woorden: wat noemen we ‘mannelijk’? Wat vinden we eerder ‘vrouwelijk? Gender gaat hierbij uit van een strikte opdeling tussen mannen en vrouwen.

Gedraagt een persoon zich volgens die maatschappelijke verwachtingen, is er meestal geen probleem. Pas als mensen deze ‘norm’ overboord gooien, ontstaat er ophef.

Genderrollen zijn nog heel sterk aanwezig in onze samenleving, ondanks de vele onderzoeken acties die errond gebeuren.

Een kanttekening

Als we bij Artlab spreken over vrouwen en mannen, dan doen we niet om ‘de vrouw’ en ‘man’ als een vaststaande categorie te beschouwen. Maar taal is een machtig discours. Om in het sociaal-cultureel systeem binnen te geraken en iets te veranderen, moeten we de taal gebruiken van dat systeem.

Als twee kinderen ruzie hebben en je wil hen laten inzien dat dat niet oké is, dan leg je dat uit in een taal die ze begrijpen. Je gebruikt termen die ze kennen en zelf gebruiken. Je laat moeilijke, nieuwe begrippen achterwege omdat je hen bewust wil maken van iets, hen iets wil leren.

Het is belangrijk om dat in het achterhoofd te houden als je onze content leest. We willen niet polariseren of dualiseren, mannen en vrouwen tegenover elkaar zetten. Mannen en vrouwen worden in onze samenleving vaak als tegengestelden aanzien, terwijl gender volgens ons niet vaststaand is.

De juiste approach?

Er heerst een discours van het streven naar gendergelijkheid op de arbeidsmarkt naar aanleiding van deze genderkloof. Maar is dit wel de juiste approach? Gelijkheid wordt in deze context te veel gezien als het elimineren van verschillen. Maar de verschillen tussen mannen en vrouwen zullen nooit verdwijnen, en dit zou zeker niet productief zijn.

Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.

Diversiteit werkt. Hoe meer verschillen tussen mensen, hoe meer toegevoegde waarde men voor elkaar kan betekenen. Waar de ene mens van nature meer aanleg voor heeft, is voor de andere helemaal anders. We willen naar een holistische en interdisciplinaire werking op de toekomstige arbeidsmarkt, dus streven naar het gelijk zijn van man en vrouw zou dit teniet doen. 

Streven naar gelijkwaardigheid is wel een goede approach. De reden waarom er nog steeds een genderkloof is op de arbeidsmarkt, is omdat gender nog steeds heel waardegeladen is. Vrouwen krijgen vaak te kampen met een lagere waardering dan mannen in een mannelijke dominante sector/omgeving. Dit zorgt voor minder kansen. 

Het is deze waardering waar men aan moet werken. 

De toekomstige arbeidsmarkt wordt door ieder individu mee gevormd. We weten ook dat menselijke vaardigheden die computers nooit kunnen overnemen enorm belangrijk zullen zijn. De sociale, zorgzame, emotionele eigenschappen die nu voornamelijk aan vrouwen worden toebedeeld (en hierdoor een lagere waardering krijgen dan “mannelijke” eigenschappen zoals rationaliteit, objectiviteit, analytisch denkvermogen,…) zullen een enorme toegevoegde waarde bieden in een digitale samenleving. 

"In an ever-changing society, the most powerful and enduring brands are built from the heart."

Our future

Let's shape the future together

Jobs

Digitalisering verandert grondig elk aspect van onze leefwereld. De samenleving waarin we momenteel leven en de markt waarin we opereren, veranderen zienderogen. Het lijkt moeilijk nog te ontsnappen aan de aanwezigheid van technologie.

Een blik op onze samenleving

Gender

Het begrip gender is alomtegenwoordig in onze samenleving. Maar wat betekent het nu juist? Er bestaan veel studies die zich over die vraag gebogen hebben, maar het blijft moeilijk om helemaal correct te omschrijven wat het betekent.

Technologie en digitaliteit

Skills & competences

Er bestaat wereldwijd enorm veel onderzoek inzake de gender gap in technologie en digitaliteit. De conclusies en adviezen die je leest, komen vrijwel overeen en wijzen in
dezelfde richting.

About gender

The concept of gender should be clearly understood as a socio-cultural, transversal, and overarching variable. Gender is a mechanism that cannot be known merely by perceiving the observable.

Contact