Partners

Artlab, dat zich als doel stelt socio-culturele conflicten te analyseren en relevante oplossingen aan te bieden, werkt in opdracht van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan de ontwikkeling en implementatie van een digitale tool om doorgevoerde persoonlijkheidsanalyses te voeren, waarbij alle vormen van discriminatie vermeden worden: taal, origine, gender, culturele achtergrond, omgevingsinvloeden, opvoeding, religie, enz.

De Emotional Response Tool (ERT) is gebaseerd op een non-final database bestaande uit allerlei abstracte kunstvormen, zowel visueel als akoestisch die psycho-emotionele reflexen opwekken. Dmv Deep Learning (A.I.) worden diepte-analyse profielen gegenereerd waarbij onderbewuste keuzes kunnen worden ontdekt die op hun beurt nieuwe beroepsmogelijkheden aanreiken.

Een tweede luik aan het project is het onderzoek en de ontwikkeling van een digitaal platform en een Whitepaper met als doel vrouwen te begeleiden en te coachen in functie van gepersonaliseerde jobs in de digitale wereld.

Samen met onze nationale partner Syntra Vlaanderen en onze transnationale partners SOS Entrepreneurs Foundation uit Bulgarije en Garantia Jovem uit Portugal, wordt onderzoek gedaan tot het uitdiepen van relevante factoren van ondernemercompetenties waaronder innovatie, financiële en digitale geletterdheid, en duurzaam ondernemen in functie van een circulaire economie.

https://www.artlab.digital

Bulgaria: SOS ENTREPRENEURS FOUNDATION
De ondernemersgeest en het particulier initiatief aanmoedigen en ontwikkelen

De SOS Entrepreneurs Foundation is een niet-gouvernementele, niet-religieuze en non-profit organisatie zonder winstoogmerk, geregistreerd onder de Non-Profit Legal Entities Act, opgericht om openbare dienstverlening uit te voeren gericht op de ontwikkeling en bevordering van het maatschappelijk middenveld.

De belangrijkste activiteiten van de SOS Entrepreneurs Foundation zijn gerelateerd aan:

 • creatie van informatiemateriaal en databases, ontwikkeling van studies, handleidingen, analyses en strategieën;
 • ondersteuning van maatschappelijke initiatieven, projecten van NGO’s en ondernemers;
 • het organiseren van en deelnemen aan workshops, rondetafels, conferenties en andere thematische fora, het organiseren van seminars en trainingen;
 • oprichting en ontwikkeling van netwerken voor samenwerking en deelname aan dergelijke netwerken, uitwisseling van ervaringen, wederzijdse opleiding en partnerschapsinitiatieven;
 • verspreiding van informatie en bevordering van het publieke debat, onderzoek naar en bevordering van “goede praktijken” en innovatieve benaderingen van ondernemers in Bulgarije.

SOS Entrepreneurs Foundation heeft een opgeleid en verantwoordelijk team van experts, docenten en specialisten op verschillende gebieden – financiën, marketing, intellectueel eigendom, resource management en ontwikkeling van gespecialiseerde softwareapplicaties. We zijn goed thuis in de procedures voor het werken aan projecten die in het kader van verschillende programma’s worden gefinancierd, we ondersteunen en helpen Bulgaarse ondernemers bij het verbeteren van hun marktposities, het creëren en ontwikkelen van partnerschappen, het moderniseren van hun technologische middelen, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het ontvangen van subsidies en het een sociaal en modern bedrijf runnen in Bulgarije.

GARANTIA JOVEM PORTUGAL

https://www.garantiajovem.pt/

Wat is GarantiaJovem?

De GarantiaJovem is het antwoord op de hoge jeugdwerkloosheid.

Het is een verbintenis die geleidelijk en binnen 4 maanden nadat de jongere het onderwijssysteem of de arbeidsmarkt verlaat, hem of haar een baan, verdere opleiding, beroepsopleiding of een stage wordt aangeboden.

De GarantiaJovem is geen garantie voor werkgelegenheid. Maar het is bedoeld om jonge mensen zo snel mogelijk de kans te geven op hun kwalificaties te toetsen en in contact te staan ​​met de arbeidsmarkt om inactiviteit en werkloosheid van jongeren te bestrijden.

Raadpleeg de kaderwetgeving voor de uitvoering van de GarantiaJovem in Portugal – Resolutie 104/2013 van de Raad van 31 december van 31 december.

Wat zijn de hoofddoelen?

GarantiaJovem heeft 3 hoofddoelen:

 • Je jeugdvaardigheden verhogen
 • Vergemakkelijking van de overgang naar de arbeidsmarkt
 • Verminder de jeugdwerkloosheid

Voor wie?

 • Als u jonger bent dan 30 jaar oud
 • Als u niet werkt
 • Als je niet studeert, stage loopt of stage loopt

Dan is de GarantiaJovem iets voor jou!

In Portugal ondersteunt de GarantiaJovem jongeren tot en met 29 jaar die niet werken en geen deel uitmaken van het onderwijs- en opleidingsstelsel.

Wat het biedt aan jonge mensen

Afhankelijk van uw voorkeuren en behoeften biedt Youth Guarantee u verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan onderwijs, opleiding en werkgelegenheid. Als u niet weet wat u van uw toekomstige GarantiaJovem moet maken, kan dit u ook helpen. Er is een netwerk van partners die u kunnen ondersteunen bij uw keuzes.

SYNTRA VLAANDEREN
Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. Het Agentschap treedt op als neutrale regisseur van de werkcomponent in duaal leren en faciliteert en ondersteunt de verschillende partners en partijen in dit veld. De doelstelling is om te voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame werkplekken.
Websites van SYNTRA Vlaanderen

SYNTRA Vlaanderen wil haar kennis delen in functie van de noden van haar belanghebbenden. Daarom werd het kennisplatform ODIN ontwikkeld. ODIN staat voor Ondernemerscompetenties en Duaal leren INsights en omvat drie rubrieken: ‘onderzoek & beleid’, ‘expert aan het woord’ en ‘cijfers uitgelegd’. Elke rubriek bevat korte, krachtige en onderbouwde bijdragen.

Met de wedstrijd IdeaalDuaal zetten we de leerling, de student en het bedrijf centraal, want zij weten het best hoe het leren van de toekomst zich verder moet ontplooien. De doelstelling van IdeaalDuaal is om een brug te bouwen tussen de opleidings- en de ondernemingswereld. Met IdeaalDuaal gaan we op zoek naar ideeën die leren in meerdere leercontexten ondersteunen.

Met de Vlaamse campagne Duaal Leren willen we werken aan sensibilisering rond duaal leren, de positionering van duaal leren als een sterk merk, en scholen, leerlingen en ondernemingen activeren om mee te stappen in het verhaal van duaal leren.

Als werkgever ben je een onmisbare schakel. Je helpt jongeren hun opleiding vervolmaken, je bereidt hen optimaal voor op de arbeidsmarkt en je leidt mee de werknemers van de toekomst op!

RadarDuaal
Deze tool bestaat uit twee delen; het brengt vraag en aanbod van werkplekken in kaart, en is ook een innovatieve prospectietool. RadarDuaal is gericht op sectorconsulenten en werkplekbegeleiders en accountmanagers van SYNTRA Vlaanderen.

Surf naar het persplatform van SYNTRA Vlaanderen voor persberichten en meer.

Over gender

Het concept gender dient duidelijk te worden begrepen als een sociaal-culturele, transversale en overkoepelende variabele. Gender is een mechanisme dat zich niet louter laat kennen door het waarneembare te observeren.

Contact