Over gender

    Het concept gender dient duidelijk te worden begrepen als een sociaal-culturele, transversale en overkoepelende variabele. Gender is een mechanisme dat zich niet louter laat kennen door het waarneembare te observeren.

    Over gender

    Het concept gender dient duidelijk te worden begrepen als een sociaal-culturele, transversale en overkoepelende variabele. Gender is een mechanisme dat zich niet louter laat kennen door het waarneembare te observeren.

Het diepgaand begrijpen is een eerste sleutel tot cultuurverandering. De manier waarop een gendersysteem werkt, kan ook worden toegepast op andere variabelen zoals ras, klasse, leeftijd, etniciteit, enz. 
Gendersystemen zijn bewerkstelligd in socio-culturele en economische contexten die bepalen wat wordt verwacht, wat wordt toegestaan en gewaardeerd in een vrouw / man / meisje / jongen in bepaalde tijden en geografische en sociale contexten. Socialisatieprocessen leren genderrollen aan en deze laatste worden geïnstitutionaliseerd door onderwijssystemen, politieke en economische systemen, wetgeving, cultuur, normen en waarden.

Het bestuderen van gender focust niet enkel op gedrag van individuele vrouwen en mannen, maar op het systeem dat verantwoordelijkheden, keuzes, de toegang tot en controle over middelen en besluitvorming bepaalt.  De keuzes die individuen maken zijn minder individueel dan spontaan wordt aangenomen. De verwachtingen en druk van de omgeving spelen een grote rol, vaak onbewust.

For as it turns out, what we call gender is a fairly recent concept. It's not that people in Ancient Greece and Rome didn't talk and think and argue about the categories of male and female, masculine and feminine and the nature and extent of sexual difference. They did in [ways] both similar to and very different from our own. The problem is that they didn't have the concept of gender that has grown so influential in the humanities and the social sciences
over the past four decades. – Brooke Holmes.

Fundamentele gendergeletterdheid, de competentie om informatie te verwerven, verwerken en mee aan de slag te gaan inzake gender als deel van de identiteit, is essentieel om de implicaties van het eigen gender te begrijpen, relaties aan te gaan met anderen, berichtgeving hier rond te kaderen en vrijheid te verwerven in het keuzeproces bij het bepalen van je identiteit.

Over gender

Het concept gender dient duidelijk te worden begrepen als een sociaal-culturele, transversale en overkoepelende variabele. Gender is een mechanisme dat zich niet louter laat kennen door het waarneembare te observeren.

Contact