Skills & competences

Er bestaat wereldwijd enorm veel onderzoek inzake de gender gap in technologie en digitaliteit. De conclusies en adviezen die je leest, komen vrijwel overeen en wijzen in dezelfde richting.

Deze zijn uiteraard heel waardevol en waarheidsgetrouw, maar het is toch belangrijk om nieuwe wegen in te slaan om de conversatie gaande te houden.
Eens er oplossingen bekend zijn, lijkt het probleem volledig in kaart gebracht. Sommige mechanisme zijn nu eenmaal te gecompliceerd om op te lossen met bepaalde acties en zaken waar we aandacht aan moeten besteden. Sommige hiaten in onze maatschappij moeten topic van discussie blijven en blijven en blijven.

Naarmate de wereld steeds meer digitaliseert, zullen nieuwe competenties belangrijk worden in de toekomstige arbeidsmarkt. ArtLab wil zich los rukken van de stroom die reeds competenties formuleert alsof de toekomst reeds gekend is.

Competenties leren verwerven die voor ieder individu toegankelijk en bruikbaar zijn, maar toch voor iedereen een andere outcome hebben, vormt onze go-to. De competenties in ons model focussen heel erg op kritische zelfreflectie en intrinsieke belangen.
Eerst en vooral kiezen we voor een competentiemodel omdat er wereldwijd al zo enorm veel adviezen zijn, campagnes worden opgezet, heel veel conclusies van andere onderzoeken en heel veel acties die worden gedaan om de genderkloof in technologie, wetenschap, digitaliteit te dichten en mensen voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt.

Het ontwikkelde competentiemodel ontwikkeld door ArtLab is een toolkit waarmee elk individu zijn eigen plaats kan analyseren en lokaliseren in een veranderende samenleving. Het is een model opgesteld aan de hand van basiscompetenties om kinderen, jongvolwassenen en volwassenen te stimuleren, opleiden en begeleiden naar zelfontwikkeling in de digitale samenleving.

Wist je dat?

Een vrouw gemiddeld 10% minder per uur verdient dan haar mannelijke evenknie?

Bijna de helft van de werkneemsters (45%) deeltijds werkt, terwijl dit bij mannen minder dan 1 op 10 is?

Bijna 75% van de ouderschapsverloven door vrouwen wordt opgenomen?

Vrouwen met kinderen een lagere werkzaamheidsgraad hebben dan vrouwen zonder kinderen, terwijl dit bij mannen andersom is?

De juiste approach

Er heerst een discours van het streven naar gendergelijkheid op de arbeidsmarkt naar aanleiding van deze genderkloof.  Maar is dit wel de juiste approach? 

Gelijkheid wordt in deze context te veel gezien als het elimineren van verschillen. Maar de verschillen tussen mannen en vrouwen zullen nooit verdwijnen, en dit zou zeker niet productief zijn. 


Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet.

Diversiteit werkt. Hoe meer verschillen tussen mensen, hoe meer toegevoegde waarde men voor elkaar kan betekenen. Waar de ene mens van nature meer aanleg voor heeft, is voor de andere helemaal anders. We willen naar een holistische en interdisciplinaire werking op de toekomstige arbeidsmarkt, dus streven naar het gelijk zijn van man en vrouw zou dit teniet doen. 

Streven naar gelijkwaardigheid is wel een goede approach. De reden waarom er nog steeds een genderkloof is op de arbeidsmarkt, is omdat gender nog steeds heel waardegeladen is. Vrouwen krijgen vaak te kampen met een lagere waardering dan mannen in een mannelijke dominante sector/omgeving. Dit zorgt voor minder kansen. 

Het is deze waardering waar men aan moet werken. 

De toekomstige arbeidsmarkt wordt door ieder individu mee gevormd. We weten ook dat menselijke vaardigheden die computers nooit kunnen overnemen enorm belangrijk zullen zijn. De sociale, zorgzame, emotionele eigenschappen die nu voornamelijk aan vrouwen worden toebedeeld (en hierdoor een lagere waardering krijgen dan “mannelijke” eigenschappen zoals rationaliteit, objectiviteit, analytisch denkvermogen,…) zullen een enorme toegevoegde waarde bieden in een digitale samenleving. 

Let's shape the future together

Jobs

Digitalisering verandert grondig elk aspect van onze leefwereld. De samenleving waarin we momenteel leven en de markt waarin we opereren, veranderen zienderogen. Het lijkt moeilijk nog te ontsnappen aan de aanwezigheid van technologie.

Een blik op onze samenleving

Gender

Het begrip gender is alomtegenwoordig in onze samenleving. Maar wat betekent het nu juist? Er bestaan veel studies die zich over die vraag gebogen hebben, maar het blijft moeilijk om helemaal correct te omschrijven wat het betekent.

Technologie en digitaliteit

Skills & competences

Er bestaat wereldwijd enorm veel onderzoek inzake de gender gap in technologie en digitaliteit. De conclusies en adviezen die je leest, komen vrijwel overeen en wijzen in
dezelfde richting.

Over gender

Het concept gender dient duidelijk te worden begrepen als een sociaal-culturele, transversale en overkoepelende variabele. Gender is een mechanisme dat zich niet louter laat kennen door het waarneembare te observeren.

Contact